Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Sisustuskaup.ee internetipoe klientide (edaspidi Klient) ja 
Puitmoobel24.ee omaniku ORU Grupp OÜ (edaspidi Sisustuskaup.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel 
(vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Sisustuskaup.ee 
vahelisi suhteid Sisustuskaup.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.4. Sisustuskaup.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, 
konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. 
Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist
veebilehel Sisustuskaup.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist,
siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, 
v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Kodulehel võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte,
nendel juhtudel on hetkel saadaolevad värvi/materjali valikud esitatud tootevaates.
1.6. Sisustuskaup.ee ja Klient soovivad kaubelda sisustuskaup.ee veebilehekülje www.sisustuskaup.ee kaudu 
käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Sisustuskaup.ee  internetipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1 Sisustuskaup.ee internetipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes
koos ning sisaldavad käibemaksu 22%. Transport on tasuta.
2.2. Sisustuskaup.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu ning teha kampaaniaid. 
Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist,
siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
2.3. Järelmaksulepingu vormistamisel võib toote hinnale olla lisatud lepingutasu ja
teatud intressi % vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele.
Järelmaksu tingimustega saab tutvuda lehel järelmaks

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa korvi”.
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.3. Klient saab vajadusel muuta Ostukorvis olevate toodete koguseid, neid lisada ja ka Ostukorvist eemaldada.
3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Telli“ ning täita etteantud blokid:
Maksja aadress või Kohaletimetamise aadress, Tarneviis ja Makseviis.
Tellimus sooritatakse kui Tellimuse ülevaate lehel vajutada nupule „Telli“.
3.5 Valida saate kahe erinevate tarneviiside vahel, kas kuller (Sisustuskaup kuller, DPD kuller) või „Tulen ise järgi“.
3.6. Tasumine ülekandega e-arve alusel pangakontole – 
Klient maksab 50% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks,
tehes ülekande Sisustuskaup.ee arveldusarvele Kliendile sobiliku panga kaudu.
3.7  E-arvega toodete ostmisel täidab Klient tellimuse kinnitamise vormil valides välja: Maksan e-arve alusel. 
 E-arvega tellimuse sooritanud kliendile, saadetakse Kliendi poolt sisestatud 
 e-posti aadressile tellimuse kinnitus ja pdf programmis genereeritud e-arve, 
 mille alusel saab kauba eest tasuda 1 kuni 3 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnitamise hetkest.
3.8. Tasumine pangalinkide kaudu – klient maksab 100% tellimuse summast koheselt peale ostu vormistamist. 
Sisustuskaup.ee e-poes saab maksta e-poe leheküljel toodud pangalinkide kaudu (Swedbank, SEB,
Luminor, LHV, Coop Pank). E-poes tehtavaid makseid vahendab Montonio Finance OÜ. 
Makse sooritamisel on makse saajaks Montonio Finance OÜ. Montonio Finance OÜ ei ole kliendi ja Sisustuskaup.ee vahel sõlmitud ostu-müügilepingu osapooleks. ORU Grupp OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ORU Grupp OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.
3.10. Enne „Telli“ nupule vajutamist on võimalik Kliendil tellimust muuta.
3.11. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole tellimuse kinnitust saabunud, ei ole tellimus korrektselt vormistatud,
Kliendi e-postkast on limiidi ületanud või on ekslikult sisestatud vale e-posti aadress.
Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust,
palume ühendust võtta info@sisustuskaup.ee
3.12. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse täitmist alustatakse,
juhul kui Klient on 3 tööpäeva jooksul tasunud vähemalt 50% tellimuse kinnituse/ettemaksu arve järgi
tasumisele kuuluvast summast ORU Grupp OÜ arvelduskontole, v.a. juhul kui kliendile on ORU Grupp OÜ poolt
võimaldatud arvet tasuda ka kauba kättesaamise päeval, sellel juhul alustatakse tellimuse täitmist
peale Sisustuskaup.ee poolse kinnituse saatmist Kliendi e-posti aadressile, kui pole kokkulepitud teisiti.
3.13. Kui Klient ei ole kaupade maksumust esitatud e-arve alusel tasunud 3 tööpäeva jooksul
arvates tellimuse sooritamise hetkest, loeb Sisustuskaup.ee seda Kliendi sooviks ostust loobuda ning tühistab tellimuse.
Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri v.a. juhul kui Kliendile on ORU Grupp OÜ poolt võimaldatud arvet tasuda ka kauba kättesaamise päeval ning Sisustuskaup.ee on saatnud oma vastavasisulise kinnituse Kliendi e-posti aadressile, kui pole kokkulepitud teisiti.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tooted toimetatakse kohale detailidena või kokkupandud.
 4.2. Orienteeruv tarneaeg on kirjas toodete kirjelduses (1-8 nädalat), kuid täpse tarneaja teatame Teile e-maili teel.
4.3. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui vähemalt 50% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra v.a. juhul kui Kliendile on ORU Grupp OÜ poolt võimaldatud arvet tasuda ka kauba kättesaamise päeval.
4.4. Sisustuskaup.ee kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.
4.5. Pärast seda kui Kliendi tellimus on Sisustuskaup.ee  lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse see eelnevalt telefoni või e-posti teel kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.
4.6. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Sisustuskaup.ee-d koheselt enne kohaletoomist.
4.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Sisustuskaup.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
4.8. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel.
Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Sisustuskaup.ee üle vaadata toote pakend.
Nähtavate vigastuste korral soovitab Sisustuskaup.ee kaupa mitte vastu võtta.
Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).
4.9. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@sisustuskaup.ee või helistada kontakttelefonile 5245221
4.10. Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, loetakse asja Kliendile üleandmise kohustus täidetuks asja üleandmisel vedajale, kes on kohustatud asja saatmiskohast vedama.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, ning saata see e-posti aadressile info@sisustuskaup.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5.2. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimus p5.9.).
5.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Sisustuskaup.ee-le 
saadetud kirjalikult aadressil info@sisustuskaup.ee või kontaktaadressil tähtaja (so 14 päeva) jooksul.
5.4. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, 
et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
5.5. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul, koos algse tarnekuluga, 
peale avalduse esitamist e-posti aadressile info@sisustuskaup.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Sisustuskaup.ee lattu. 
Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.
5.6. Kauba tagastamisega seotud otsese kulu kannab Klient, va p5.6.
5.7. Sisustuskaup.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning,mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).
5.8. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, 
ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Sisustuskaup.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning  tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. 
Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
5.9. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, 
on Kliendil õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile Sisustuskaup.ee vastavasisulise avalduse. 
Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist. 
Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.
5.10. Sisustuskaup.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, 
kui ostetud esemed olid spetsiaalselt valmistatud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:
– tellimusi, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist (joonisest);
– tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud tooteid, mida ei esine Sisustuskaup.ee internetipoe standardvalikus 
(eritellimusel kattematerjalid, kangad, peitsid, värvid jm. viimistlused ning komplektitoodete eritellimused);
– hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kliendi poolt.
– erimõõdulised madratsid ja kattemadratsid.
5.11. Sisustuskaup.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:
– Kliendi järelmaksutaotlusele tuli negatiivne vastus;
– tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus Sisustuskaup.ee poolt pakutava asendustootega.

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud
lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul
tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Sisustuskaup.ee’d probleemist
e-posti aadressil info@sisustuskaup.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
– nimi ja kontaktandmed;
– toote puudus (defekti kirjeldus, fotod);
– tellimuse või arve nr.
Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab
Klient õiguse nõuda Sisustuskaup.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
6.3. Peale pretensiooni esitamist kohtustub Sisustuskaup.ee Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote/detaili parandamist või asendamist,
kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Sisustuskaup.ee-le võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega
ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust,
lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.
6.5. Puudusega toote/detaili asendamise korral on Sisustuskaup.ee-l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote/detaili tagastamist.
Sisustuskaup.ee kannab toote/detaili parandamisega või asendamisega seotud kulud.
Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja Sisustuskaup.ee ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda Sisustuskaup.ee-lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.
6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või Sisustuskaup.ee keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või asendamisest
või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.
6.7. Sisustuskaup.ee ei vastuta:
– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
– defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Sisustuskaup.ee vastutab Kliendi ees Sisustuskaup.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest
Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Klient vastutab Sisustuskaup.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest
Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks
oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
7.4. Sisustuskaup.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
7.5. Sisustuskaup.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate
(Sisustuskaup.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
7.6. Sisustuskaup.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena
ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

8. Muud tingimused

8.1. Sisustuskaup.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks.
Sisustuskaup.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele,
v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga,
mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.
Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
8.2. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. 
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

9. Vaidluste lahendamine

9.1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Sisustuskaup.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.2. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile:info@sisustuskaup.ee või helistada telefonil: +3725245221.
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. 
Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja
ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
Eriarvamustele jäädes on osapooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.